بسم الله الرحمن الرحیم

دیشب، مورخ 20 مرداد 1394 به لطف خداوند اولین جلسه مثنوی خوانی با یک جمع چهار نفره برگزار شد.

اگر توفیق شد، گزارشی از این جلسه در اینجا قرار خواهم داد، ان شاالله